Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Prema podatcima Međunarodne organizacije rada (eng. ILO, International Labour Organization) u svijetu svakoga dana 6,300 radnika izgubi život zbog posljedica ozljede na radu, profesionalne bolesti ili bolesti vezane uz rad, time godišnje život izgubi 2,3 milijuna radnika. Statistike pokazuju da se svakih 15 sekundi 160 radnika ozlijedi obavljajući svoj posao, što na godišnjoj razini znači 317 milijuna ozljeda na radu. Mnoge od spomenutih ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad za posljedicu imaju dugotrajno liječenje i oporavak, višemjesečnu privremenu radnu nesposobnost i invalidnost.


Ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad posljedica su izloženosti radnika opasnostima, štetnostima i naporima radnog mjesta. Opasnosti radnog mjesta najčešći su uzrok nastanka ozljeda na radu, dok štetnosti i napori uglavnom uzrokuju nastanak profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad. Najčešći opasni i štetni radni uvjeti u današnjim radnim procesima su mehaničke opasnosti, statodinamički napori i stresna radna mjesta.

Zdrava su radna mjesta ona koja pružaju mogućnost da radnik zadrži i očuva zdravlje i radnu sposobnost bez obzira na radni proces kojega je dio. Zdravo radno mjesto i zdrav radnik plod su uspješne suradnje poslodavca, inženjera zaštite na radu i specijaliste medicine rada.