Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije


Financijski plan za 2023.g. i projekcije za 2024.g. i 2025.g

Obrazloženja financijskog plana za 2023.g. i projekcija za 2024.g. i 2025.g
Rebalans financijskog plana za 2023.g. broj 1
Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2023.g. broj 1
Rebalans financijskog plana za 2023.g. broj 2
Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2023.g. broj 2
Rebalans financijskog plana za 2023.g. broj 3
Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2023.g. broj 3
Financijski plan za 2024.g. i projekcije za 2025.g. i 2026.g
Obrazloženje financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025.g. i 2026.g