Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Korisnik usluge može nezadovoljstvo obavljenom uslugom izraziti podnošenjem pritužbe, na jedan od načina:  

  • osobnim dolaskom u Zavod, Službu za pravne, kadrovske i opće poslove
  • predajom pritužbe u Pisarnicu Zavoda, osobno ili poštom na adresu, Zavod za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije, Spinčićeva 1, 21 000 Split

 

Radi evidencije, sve pritužbe se bilježe na "Obrazac za prijavu pritužbe korisnika usluge".

„Obrazac za prijavu pritužbe korisnika usluge" može se dobiti i u prijamnom uredu Zavoda.

Pritužbe, u pravilu, rješava ravnatelj.

U roku od osam radnih dana od zaprimanja pritužbe upućuje se odgovor podnositelju pritužbe. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti, podnositelj pritužbe će se obavijestiti o tijeku postupka te mogućem datumu okončanja razloga kašnjenja.