Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

MREŽA HITNE MEDICINE N.N. 49/16

1. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA N.N. 128/17

2. DOPUNA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA N.N. 47/18

3. DODATAK TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE i NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA N.N. 123/19

4. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA N.N. 29/18

5. DODATAK 1. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA N.N. 35/19

6. IZMJENA DODATKA 1. KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA N.N. 78/19

7. DODATAK 2. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA N.N. 92/19