Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

UPRAVNO VIJEĆE


Josip Mihanović, spec.javne uprave

Jakov Aranza, dr.med.spec.

Damir Rožić, mag.med.techn.

Anita Bikić, mag.med.techn.

Danijela Zekić, dr.med.spec.

Luka Pejčić, dipl.iur

RAVNATELJSTVO

RAVNATELJ

Leo Luetić, dr.med.spec.

STRUČNO VIJEĆE

Radmila Majhen Ujević, dr.med.spec. predsjednik

Jakov Aranza, dr.med.spec.HM zamjenik

Dušanka Matetić, dr.med.spec.,

Damir Baumgartner, dr.med.spec.

Almica Domikulić, dr.med.spec.

Tihomir Eterović, dr.med.spec.

Dubravko Šola, dr.med.spec.

Ozren Đerek, dr.med.spec.

Brankica Božinović Vranić, dr.med.spec.

Jakov Škaro, dr.med

Jelena Aranza, dr.med.spec.

Vladimir Delipetar, dr.med

Robert Radan,  mag.med.techn, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo

Zoran Vidović, mag.med.techn, Rukovoditelj znanstveno nastavnog središta

Ante Labrović, dipl.ing., Voditelj odjela sanitetskog prijevoza

Dr.sc. Andrija Babić, dr.med.spec.HM

Vladimir Huić, dr.med

Antonija Žanić, dr.med.spec.HM

POVJERENSTVA

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Radmila Majhen Ujević, dr.med.spec., predsjednik

Jakov Aranza, dr.med.spec.

Almica Domikulić, dr.med.spec.

Damir Baumgartner, dr.med.spec.

Ivanka Đerek, dr.med.spec.

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Anita Belak Barišin, dr.med.spec. predsjednik

Danijel Štambuk, dr.med.spec.

Radmila Majhen Ujević, dr.med.spec.

Mirjana Maras, dr.med.spec.

Brankica Božinović Vranić, dr.med.spec.

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI NADZOR

Tihomir Eterović, dr.med.spec., predsjednik

Jelena Aranza, dr.med.spec

Zoran Vidović, mag.med.techn