Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

UPRAVNO VIJEĆE


Josip Mihanović, spec.javne uprave

Jakov Aranza, dr.med.spec.

Jure Roglić, med.tehn.

Anita Bikić, mag.med.techn.

Danijela Zekić, dr.med.spec.

RAVNATELJSTVO

RAVNATELJ

Leo Luetić, dr.med.spec.

ZAMJENIK RAVNATELJA

Radmila Majhen Ujević, dr.med.spec.

STRUČNO VIJEĆE

Radmila Majhen Ujević, dr.med.spec. predsjednik

Dušanka Matetić, dr.med.spec., zamjenik

Jakov Aranza, dr.med.spec.

Damir Baumgartner, dr.med.spec.

Almica Domikulić, dr.med.spec.

Tihomir Eterović, dr.med.spec.

Dubravko Šola, dr.med.spec.

Ozren Đerek, dr.med.spec.

Brankica Božinović Vranić, dr.med.spec.

Jakov Škaro, dr.med

Jelena Aranza, dr.med.spec.

Vladimir Delipetar, dr.med

Robert Radan, bacc.med.techn,
Glavni medicinski tehničar

Zoran Vidović, mag.med.techn, Rukovoditelj znanstveno nastavnog središta

Ante Labrović, dipl.ing., Voditelj odjela sanitetskog prijevoza

POVJERENSTVA

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Radmila Majhen Ujević, dr.med.spec., predsjednik

Jakov Aranza, dr.med.spec.

Almica Domikulić, dr.med.spec.

Damir Baumgartner, dr.med.spec.

Ivanka Đerek, dr.med.spec.

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Anita Belak Barišin, dr.med.spec. predsjednik

Danijel Štambuk, dr.med.spec.

Radmila Majhen Ujević, dr.med.spec.

Mirjana Maras, dr.med.spec.

Brankica Božinović Vranić, dr.med.spec.

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI NADZOR

Tihomir Eterović, dr.med.spec., predsjednik

Jelena Aranza, dr.med.spec

Zoran Vidović, mag.med.techn