Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Politika o zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka