Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HITNE MEDICINE N.N. 71/16

PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA HITNE MEDICINE N.N. 71/16

PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI N.N. 61/11

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI N.N 128/12

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI N.N 124/15

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI N.N. 8/16

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI N.N 77/18

PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE N.N. 109/19

PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE N.N. 63/19

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA N.N. 72/19