Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Za hitne slučajeve je kontakt broj 194