Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Čovjek može biti ovisan gotovo o bilo čemu – televiziji, čokoladi, igrama na sreću, Internetu, kupovini...

reci ne

No kada se govori o ovisnostima, ipak se najeešće misli na ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima – na duhan, alkohol te psihoaktivne droge.

Kako je eksperimentiranje kao dio neizbježnih izazova u tijeku odrastanja karakteristika najburnijeg razdoblja ljudskog života – adolescencije, ovdje ćete moći pročitati koliko su ta ponašanja prisutna u našoj populaciji, koliko u svijetu, čime su uvjetovana i što stručnjaci preporučaju za obitelji, za škole, za prijatelje, za mlade.


MLADI I PSIHOAKTIVNA SREDSTVA

U našoj je zemlji zlouporaba psihoaktivnih droga i nadalje u porastu, a osoba koje dolaze na liječenje u sustav zdravstva ima sve više. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prikupljaju se podaci iz centara za izvanbolničko liječenje te savjetovališta za prevenciju ovisnosti kao i polikliničkih ordinacija i stacionarnih zdravstvenih ustanova. Ti podaci ne obuhvaćaju terapijske zajednice.