Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Spinčićeva 1, Split

RAVNATELJ

Split, 21. veljače 2020. godine

Nastavno na natječaj za radno mjesto „Vozač u sanitetskom prijevozu“, na neodređeno vrijeme, četiri (4) izvršitelja/ice, Ispostava HM Trogir (1), Jelsa (2), Hvar (1) , objavljen na oglasnim pločama Zavoda dana 14. siječnja 2020. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. siječnja 2020. godine te u N.N. 7/20 dana 17. siječnja 2020. godine, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja a o čemu su obavješteni putem elektroničke pošte da pristupe

testiranju prometnih propisa dana 28. veljače 2020. godine (petak), u 11,00 sati

 te testiranju medicinskog znanja dana 28. veljače 2020. godine (petak), u 12,45 sati,

mjesto održavanja testiranja: Školska poliklinika Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 5, Split.

Literatura za testiranje prometnih propisa:

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15,108/17

Literatura za testiranje medicinskog znanja

Priručnik za vozače hitne medicinske službe, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Ravnatelj:

Leo Luetić, dr.med.spec.HM