Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Spinčićeva 1, Split

RAVNATELJ

Split, 21. veljače 2020. godine

Nastavno na natječaj za radno mjesto „Vozač u sanitetskom prijevozu“, na određeno vrijeme, dvanaest (12) izvršitelja/ica, Splitsko dalmatinska županija, objavljen na oglasnim pločama Zavoda dana 14. siječnja 2020. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. siječnja 2020. godine te u N.N. 7/20 dana 17. siječnja 2020. godine, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a o čemu su obavješteni putem elektroničke pošte da pristupe

 testiranju prometnih propisa dana 27 veljače 2020. godine (četvrtak), u 11,00 sati

 te testiranju medicinskog znanja dana 27. veljače 2020. godine (četvrtak), u 12,45 sati,

mjesto održavanja testiranja: Školska poliklinika Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 5, Split.

Literatura za testiranje prometnih propisa:

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15,108/17

Literatura za testiranje medicinskog znanja

Priručnik za vozače hitne medicinske službe, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Ravnatelj:

Leo Luetić, dr.med.spec.HM