Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Spinčićeva 1, Split
RAVNATELJ
Split, 9. travnja 2021. godine

 

Nastavno na natječaj za radno mjesto „Vozač u sanitetskom prijevozu“, na neodređeno vrijeme, dva (2) izvršitelja/ice, sanitetski prijevoz na Punktu pripravnosti Vrlika, objavljen na oglasnim pločama Zavoda dana 19. ožujka 2021. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19. ožujka 2021. godine te u N.N. br. 28/21 dana 19. ožujka 2021. godine, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a o čemu su obavješteni putem elektroničke pošte da pristupe

 testiranju prometnih propisa dana 16. travnja 2021. godine (petak), u 09,00 sati

 te testiranju medicinskog znanja dana 16. travnja 2021. godine (petak) u 11,00 sati,

mjesto održavanja testiranja: Školska poliklinika Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 5, Split.

 

Literatura za testiranje prometnih propisa:

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15,108/17, 70/19, 42/20

 

Literatura za testiranje medicinskog znanja

Priručnik za vozače hitne medicinske službe, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Ravnatelj:

Leo Luetić, dr.med.spec.HM