Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Slide background
Slide background
Slide background

NAZIV I OPIS PROJEKATA

 U okviru projekata "Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ (BR.1.-8.)" Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, kao uspješni i prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu 10.187.486,74 kuna za 8 projekata specijalističkog usavršavanja doktora iz hitne medicine.

Projektima se osigurava financiranje troškova specijalističkog usavršavanja doktora iz hitne medicine čime se doprinosi jačanju ljudskih potencijala, osnažuje i popunjava mreža primarne zdravstvene zaštite, te poboljšava pristup visokokvalitetnim uslugama hitne medicine. 

 

POTPISIVANJE UGOVORA

 Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prvih pet specijalizacija potpisan je 25. svibnja 2018., a ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za preostale tri specijalizacije 05. rujna 2018. godine. Potpisnici ovih trilateralnih ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med.,, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić, dr. med. spec. HM. 

Ovim se Ugovorima Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije osiguralo sredstava za financiranje 8 specijalizanata iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite kako slijedi: 

  • Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 1 (razdoblje provedbe od 2018.-2023.god.) – u ukupnom iznosu od 1.288.737,48 kn, od čega se 85% (1.095.426,85 kn) financira iz Europskog socijalnog fonda, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15% (193.310,63 kn). 
  • Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 2 (razdoblje provedbe od 2018.-2023.god.) – u ukupnom iznosu od 1.288.737,48 kn, od čega se 85% (1.095.426,85 kn) financira iz Europskog socijalnog fonda, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15% (193.310,63 kn). 
  • Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 3 (razdoblje provedbe od 2018.-2023.god.) – u ukupnom iznosu od 1.231.229,82 kn, od čega se 85% (1.046.545,35 kn) financira iz Europskog socijalnog fonda, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15% (184.684,47 kn). 
  • Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 4 (razdoblje provedbe od 2018.-2023.god.) – u ukupnom iznosu od 1.233.736,04 kn, od čega se 85% (1.048.675,63 kn) financira iz Europskog socijalnog fonda, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15% (185.060,41 kn). 
  • Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 5 (razdoblje provedbe od 2018.-2023.god.) – u ukupnom iznosu od 1.226.777,46 kn, od čega se 85% (1.042.760,84 kn) financira iz Europskog socijalnog fonda, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15% (184.016,62 kn). 
  • Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 6 (razdoblje provedbe od 2018.-2023.god.) – u ukupnom iznosu od 1.312.610,09 kn, od čega se 85% (1.115.718,57 kn) financira iz Europskog socijalnog fonda, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15% (196.891,52 kn). 
  • Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 7 (razdoblje provedbe od 2018.-2023.god.) – u ukupnom iznosu od 1.301.618,90 kn, od čega se 85% (1.106.376,07 kn) financira iz Europskog socijalnog fonda, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15% (195.242,83 kn). 
  • Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 8 (razdoblje provedbe od 2018.-2023.god.) – u ukupnom iznosu od 1.304.039,47 kn, od čega se 85% (1.108.433,54 kn) financira iz Europskog socijalnog fonda, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15% (195.605,93 kn).

 

Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKATA 

Cilj projekta je kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine stanovništvu i gostima Splitsko-dalmatinske županije poboljšati pristup uslugama zdravstvene zaštite te pružiti visokokvalitetne usluge hitne medicine na cijelom području Splitsko-dalmatinske županije. 

Projektne aktivnosti će rezultirati sa specijalizacijom osam doktora/ica medicine što će značajno doprinijeti poboljšanju pristupa uslugama zdravstvene zaštite, te će se osigurati veća učinkovitost i kvaliteta u pružanju usluga hitne medicine. 

 

 KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

 Radmila Majhen Ujević, dr.med. – Administrator projekta 2

 Telefon: +385 (0)98 948 09 43

 E-mail:

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.