Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Zavod za hitnu medicinu

Splitsko-dalmatinske županije

Djelatnosti po vrsti lokacija

Djelatnost hitne medicine

(tim 1, tim 2, PDJ)

Lokacija

Broj timova po lokaciji

 

 

 

Tim 1 HM

 (ukupno 75 timova HM)

1.

Split

15

2.

Solin

5

3.

Kaštel Stari

5

4.

Trogir

5

5.

Omiš

5

6.

Makarska

5

7.

Šestanovac

5

8.

Imotski

5

9.

Sinj

5

10.

Supetar

5

11.

Jelsa

5

12.

Vrgorac

5

 

13.

Trilj

5

Tim 1

 (5 timova hitnog zračnog medicinskog prijevoza)

1.

Split

5

 

 

Tim 2 HM

(ukupno 25 timova)

1.

Split

5

2.

Imotski

5

3.

Gornji Humac

5

4.

Hvar

5

5.

Podaca

5

Prijavno dojavna jedinica (ukupno 5 timova)

1.

Split

5

Pripravnost ( 4 Tima)

1.

Šolta

1

2.

Vis

1

3.

Vrlika

1

4.

Donji Muć

1

 

 Djelatnost sanitetskog  prijevoza

Lokacija

Broj timova po lokaciji

 

 

 

Sanitetski prijevoz

(ukupno 35 timova)

1.

Hvar

1

2.

Jelsa

1

3.

Imotski

4

4.

Kaštel Stari

2

5.

Makarska

3

6.

Donji Muć

1

7.

Omiš

3

8.

Sinj

4

9.

Vrlika

1

10.

Trogir

3

11.

Vis

1

12.

Vrgorac

1

13.

Split

8

14.

Supetar

1