Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica Upravnog vijeća:
Prof.dr.sc. Marija Bralić, dipl.ing.
zamjenik predsjednice:
Jakov Aranza, dr.med
Vjera Mornar, prof.
Marčelo Štambuk, dr.med
Marijan Dadić

Opširnije:Upravno vijeće