Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Simulacijsko - pokazna vježba zaštite i spašavanja "Dugopolje 2016" održana je u Dugopolju kao središnji događaj u Splitsko dalmatinskoj županiji, povodom obilježavanja Dana civilne zaštite Republike Hrvatske.
 
Scenarij vježbe je temeljen na požaru u Osnovnoj školi Dugopolje sa evakuacijom učenika i osoblja škole, gašenja požara, pružanja hitne medicinske pomoći i zbrinjavanja stradalih i evakuiranih osoba.
 
Cilj terenskog dijela vježbe bio je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti i provjera koordinacije svih sudionika u uvjetima velike nesreće.
 
U vježbi je sudjelovalo 150 sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite: Stožer zaštite i spašavanja Općine Dugopolje, DUZS - PUZS Split, Zavod za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije - Ispostava Solin, DVD Dugopolje, Policijska postaja Solin, JVP Split, HGSS - Ispostava Solin i Dugopolje, Zajednica udruga Crvenog križa SDŽ, ŽC 112, DIPCZ - Odjel Split, organizirane snage CZ Općine Dugopolje, učenici i djelatnici OŠ Dugopolje.
 
                                                                     Voditeljica IHM Solin i PP Muć
                                                                       Dr. Jelena Aranza, spec.HM