Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Spinčićeva 1, 21 000 Split
Tel: 021/556 - 219
MPDJ: 194

Miho Sušić,dr.med, Voditelj PDJ
miho.susic@zhmsdz.hr

Voditelji smjene:
Jakov Aranza, dr.med,
jakov.aranza@zhmsdz.hr

Damir Baumgartner,dr.med
damir.baumgartner@zhmsdz.hr

Almica Domikulić,dr.med
almica.domikulic@zhmsdz.hr

Dubravko Šola,dr.med
dubravko.sola@zhmsdz.hr

Voditelj znanstveno- nastavnog središta  
Radmila Majhen –Ujević,dr. med,
 radmila.majhen-ujevic@zhmsdz.hr

Glavni med.teh.
Robert Radan, bacc.med.tech,
robert.radan@zhmsdz.hr

Voditelj odjela sanitetskog prijevoza
Ante Labrović, dipl.ing.,
ante.labrovic@zhmsdz.hr